Vier Nederlandse centra, waaronder het Centrum voor Urologie te ’s-Hertogenbosch, die voldoen aan de Europese normen voor Prostaatcentra beginnen aan een intensieve samenwerking op het gebied van prostaatkankerzorg en –onderzoek, genaamd Prostaat Partners. Het Prostaatcentrum Zuid West Nederland, een samenwerkingsverband van specialisten uit het Erasmus MC en het St Franciscus Gasthuis te Rotterdam, samen met de prostaatcentra in het Leids Universitair Medisch Centrum, het Amphia ziekenhuis in Breda, en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch spreken hiermee uit dat zij een identieke werkwijze volgen die leidt tot verbetering van de kwaliteit van de zorg voor mannen met prostaatkanker. De multidisciplinaire behandeling van patiënten door van urologen, radiotherapeuten en oncologen staat hierin centraal. De uitwisseling van kwaliteitsgegevens en afstemming van protocollen maken snellere en betere zorg mogelijk, terwijl de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek voor patiënten sneller in de praktijk toegepast kunnen worden.