In september 2006 ging de Mannenkliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis van start. Sindsdien hebben meer dan 400 patiënten de polikliniek voor specifieke mannenproblemen bezocht. Uit een tevredenheidonderzoek bleek dat maar liefst 83% van de patiënten de Mannenkliniek aan anderen zou aanbevelen. De medische behandeling en bejegening door het medisch personeel van de Mplus magazienannenkliniek kregen een 8 van patiënten. Ook de overige resultaten waren erg goed.
Over het nut van een Mannenkliniek wordt door sommige sceptici nog wel eens getwijfeld. De resultaten van de diverse Mannenklinieken verspreid in het land tonen echter aan dat deze poliklinieken voorzien in een duidelijke behoefte.

Lees meer hierover in een recent artikel in Plus Magazine