robwebRob Schipper, uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft op 5 december met succes het examen van de Multidisciplinary Joint Committee on Sexual Medicine afgelegd. Daarmee is hij Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM).

Sexual Medicine is een specialisatie die zich bezig houdt met psychologische, lichamelijke, culturele en relationele aspecten van de seksualiteit van zowel mannen als vrouwen. Ook de seksuele ontwikkeling, de seksuele identiteit, het seksuele gedrag en geslachtsafwijkingen vormen een onderdeel van Sexual Medicine. Het doel van de specialisatie is het bevorderen van een goede seksule gezondheid en het behandelen van seksuele problemen.