Alle patiënten die een prostaatverwijdering met de Da Vincirobot ondergaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt gevraagd om mee te doen met het onderzoek. Een complete registratie is belangrijk omdat dan de waarde van de totale gegevensverzameling wordt verhoogd.


Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek worden de resultaten en mogelijke complicaties van de Radicale Prostaatverwijdering met hulp van de Da Vinci® robot ter behandeling van prostaatkanker geregistreerd. Om de kwaliteit van de behandeling zo hoog mogelijk te krijgen is het van belang om de resultaten en mogelijke complicaties van de behandeling te registreren. Met deze gegevens is het mogelijk om  de kwaliteit van de behandeling op een hoog peil te houden en de complicaties zoveel mogelijk te beperken, zowel nu als in de toekomst.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In dit onderzoek worden met hulp van vragenlijsten uw lichamelijk en geestelijk functioneren zowel voor als na de operatie vastgelegd. U heeft ongeveer 20 minuten nodig om alle vragenlijsten in te vullen. U heeft gekozen om de vragenlijsten in te vullen via internet. U ontvangt 6, 12 en 24 maanden na uw operatie een email met het verzoek om de vragenlijsten in te vullen..

Is deelname aan het onderzoek vrijwillig?

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt te allen tijde besluiten uw deelname aan de studie stop te zetten. Wilt u uw behandelend uroloog daarvan op de hoogte stellen of een email sturen aan info@centrumvoorurologie.nl. Uw beslissing om uw deelname aan het onderzoek stop te zetten heeft geen invloed op uw huidige of toekomstige medische zorg.
 
Hoe zit het met vertrouwelijkheid?

Het bewaren van de vertrouwelijkheid is belangrijk voor de vakgroep urologie. Persoonlijke informatie en andere informatie die wordt verzameld wordt geïdentificeerd met een nummer. Uw naam wordt niet gebruikt.
Door akkoord te gaan met deelname aan dit onderzoek geeft u de vakgroep urologie toestemming de informatie over u te bekijken. Deze personen moeten uw informatie vertrouwelijk behandelen. Uw informatie wordt elektronisch verwerkt (d.w.z. door een computer) of handmatig en vervolgens geanalyseerd om de uitkomst van dit onderzoek te bepalen. De vakgroep kan uw informatie gebruiken voor andere medische/gezondheidszorgdoeleinden die te maken hebben met de ontwikkeling van de behandeling met de Da Vinci® robot. Daarvoor wordt uitsluitend uw gecodeerde informatie gebruikt.
Uw informatie kan gezonden worden naar regelgevende instanties, naar Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC), naar andere artsen en/of organisaties die met de vakgroep samenwerken.

U hebt het recht uw behandelende uroloog vragen te stellen over de gegevens die over u worden verzameld en over het doel van die gegevens. U hebt het recht om uw behandelende uroloog te vragen u inzage te geven in uw persoonlijke informatie en hier alle noodzakelijke correcties in te laten aanbrengen, maar als u van dit recht gebruik maakt terwijl het onderzoek nog loopt, kunnen verdere resultaten ongeldig worden en daardoor kan het zijn dat uw deelname aan het onderzoek permanent wordt stopgezet.

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek en mijn rechten als patiënt?

Heeft u vragen over het onderzoek of over uw rechten als patiënt, dan kunt u deze bespreken met uw behandelende uroloog of een email sturen naar info@centrumvoorurologie.nl.

Wilt u dan nu de vragenlijsten invullen? Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, drukt u op de knop verzenden en gaat u naar de volgende vragenlijst. U kunt tussendoor ook pauzeren en uw invullen hervatten door via onderstaand menu naar de afzonderlijke vragenlijsten te gaan. Start invullen vragenlijsten

Wij danken u voor uw medewerking!

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak

  • 's-Hertogenbosch: 073-553 6010
  • Boxtel: 0411-656858
  • Zaltbommel: 0418-540027
  • Nieuwkuijk: 073-5532434

telefoon

Volg ons

Volg het Centrum Voor Urologie via Twitter

@CentrumUrologie

twitter