• Jeroen Bosch ZiekenhuisGebouw C, 1e verd. Ontvangst 3

 • EnthousiastEnthousiaste professionals

 • Jeroen Bosch ZiekenhuisModern en patientvriendelijk

 • 1
 • 2
 • 3

Innovatief & Initiatief

 • Mannenkliniek

  Mannenkliniek

  De mannenkliniek is bedoeld om specifieke mannelijke gezondheidsklachten te onderzoeken en te behandelen.

  Meer informatie
 • Bekkenbodemspreekuur

  Bekkenbodemspreekuur

  In het bekkenbodemspreekuur werken we optimaal samen om patiënten snel te behandelen voor bekkenbodem klachten.

  Meer informatie
 • Kinderurologie

  Kinderurologie

  De behandeling van kinderenbij afwijkingen van de urine-wegen of geslachsorganen is een specifiek aandachtsgebied.

  Meer informatie
 • Laserbehandeling

  Laserbehandeling

  Laserbehandeling is een innovatieve techniek om plasklachten te behandelen door een vergrootte prostaat.

  Meer informatie
 • Robotchirurgie

  Robotchirurgie

  Met robotchirurgie kan de arts nauwkeuriger laparoscopisch opereren. Er is hierdoor minder kans op complicaties

  Meer informatie
 • 1

Doe een zelftest

 • Testosteron tekort test

  Testosteron tekort test

  Testosteron-tekort kan uw energie verminderen.

  Meer informatie
 • Plasklachtentest

  Plasklachtentest

  Heeft u klachten met plassen of incontinentie?

  Meer informatie
 • Erectietest

  Erectietest

  Twijfelt u aan de kwaliteit van uw erecties?

  Meer informatie
 • 1

Betere behandeling van blaaskanker met blauw licht

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch heeft in maart van dit jaar de behandeling van oppervlakkige blaaskanker sterk verbeterd. Als één van de eerste vakgroepen urologie, werkend in een algemeen ziekenhuis in Nederland, gebruiken de urologen blauw licht bij de verwijdering van kwaadaardige blaaspoliepen tijdens de operatie voor oppervlakkige blaastumoren. De blaaswand wordt van te voren behandeld met een kleurstof die gaat fluoresceren bij blauw licht Met deze techniek, ook wel photo dynamische diagnostiek (PDD) genoemd, kunnen ook kleine of beginnende poliepen worden weggehaald, die met het blote oog niet te zien zijn.

Lees meer: Betere behandeling van blaaskanker met blauw licht

Vervolg na de behandeling van blaaskanker

 

Oppervlakkige tumoren

Oppervlakkig urotheelcelcarcinoom van de blaas (Ta-T1) geeft grote kans op recidieven (70% in 5 jaar), maar progressie naar een spier-invasieve, levensbedreigende aandoening komt slechts bij 10% van de patiënten voor. De meeste recidieven worden gevonden in het eerste jaar na de behandeling, maar kunnen ook jaren later nog voorkomen. Langdurige controles zijn daarom noodzakelijk.

Behandeling van blaaskanker

 

Carcinoma in situ (CIS)

CIS kan het gehele blaasoppervlak beslaan. Daarom moet behandeling het gehele oppervlak bestrijken. Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een verzwakte vorm van de Mycobacterium bovis, een micro-organisme dat verantwoordelijk is voor tuberculose. BCG wordt in een vloeistof via een katheter in de blaas gebracht. Medicatie in de blaas brengen noemen blaasinstillatie. De blaas reageert met een krachtige afweerreactie (immunotherapie) op de BCG. Deze afweerreactie leidt tot de vernietiging van de abnormale cellen waaruit CIS bestaat. Deze blaasinstillatie wordt gewoonlijk eerst 6 weken lang 1 keer per week gegeven. Om het risico van recidief of progressie te verminderen wordt daarna een onderhoudsdosering afgesproken (maintenance).


Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen geven. Bij BCG blaasinstillaties komt irritatie van de blaas frequent voor. Dit geeft sterke plasdrang, branderig gevoel bij het plassen en vaker plassen per dag. Bloederige urine (hematurie) komt regelmatig voor. In zeldzame gevallen ontstaat ten gevolge van BCG een schrompelblaas (een door littekenweefsel samengetrokken blaas). Ook kan BCG lichamelijke reacties geven: rillerigheid, koorts of gewrichtspijnen. Koorts geeft de verdenking op een infectie met BCG en behoeft onderzoek en behandeling. Soms zijn tuberculostatica (middelen tegen tuberculose) noodzakelijk. Lees meer over BCG-blaasinstallaties in de folder.

 

Oppervlakkig UCC

De primaire behandeling van oppervlakkig UCC is transurethrale resectie van de tumor (TUR-T). Via de plasbuis wordt een werkschacht (smalle buis) ingebracht. Door deze werkschacht kan met een cystoscoop de tumor worden gelokaliseerd. Vervolgens kan met een lusvormige draad, die verbonden is met een elektrische bron, met stroom de tumor zorgvuldig worden weggesneden. Soms is de tumor zo klein aantikken van de tumor met het lusje voldoende is (=fulguratie). Deze procedures worden uitgevoerd onder plaatselijke of algehele verdoving.


TUR-T

Bij het verwijderen van een ogenschijnlijke oppervlakkige tumor zal tijdens deze ingreep voldoende blaasspier worden weggenomen voor stadiering. De patholoog kan zien of de onderliggende spier vrij is van tumor en uitsluiten dat er spierinvasie aanwezig is. Na de operatie blijft er meestal voor 1 nacht een katheter in de blaas achter. Binnen 6 uur na de operatie wordt de blaas gespoeld met chemotherapie (epirubicine of mitomycine) om eventueel achtergebleven tumorcellen te doden. Alleen als er een diepe resectie noodzakelijk is met blaasperforatie tot gevolg moet de katheter een kleine week blijven zitten. Een blaasspoeling met chemotherapie blijft dan achterwege. Een perforatie geneest met een katheter in de blaas meestal zonder problemen.

 

Photo-dynamic diagnostics (PDD) bij TUR-T

Sinds eind maart 2009 hebben de urologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis de beschikking over PDD. Dit is een techniek waarbij de blaas met een kleurstof wordt voorbehandeld (geslpeold) voordat een kijkonderzoek van de blaas plaatsvindt. De gebruikte kleurstof (hex-aminolevulaat) wordt door afwijkend blaasslijmvlies, waaronder kankerweefsel ,gemakkelijker opgenomen. Door met blauwlicht te kijken in de blaas kleuren afwijkende delen van de blaas rood op (fluorisentie). Door van deze gebieden weefsel weg te nemen wodt de kans vergroot om beginnende gebieden van blaaskanker vroegtijdig op te sporen en weg te nemen. Door deze techniek worden 20% meer tumoren en 23% meer gebieden met Carcinoma in Situ (CIS) opgespoord.
Het JBZ is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat deze kleurstof op de operatiekamer inzet om de kwaliteit van de TUR-T operatie te verbeteren.


Risico classificatie

 

Na het onderzoek van de patholoog worden het T stadium en de gradatie van de tumor vastgesteld. Afhankelijk hiervan en of er sprake is van een initiële tumor of een recidief kan de tumor worden ingedeeld in low, intermediate en high risk. Low risk tumoren hebben een uitstekende prognose en eventuele recidieven zijn over het algemeen weer oppervlakkig en low risk. Langdurige controles zijn wel noodzakelijk. Een tumor die geclassificeerd wordt als intermediate risk zal worden nabehandeld met blaasinstillaties in de vorm van chemotherapie (6 keer wekelijks, daarna 6 keer maandelijks). De blaas zal frequent middels cystoscopie worden gecontroleerd. Als de tumor high risk is worden blaasinstillaties met BCG afgesproken. Bij high risk tumoren die niet op BCG reageren moet agressieve behandeling plaatsvinden. De gehele blaas wordt operatief verwijderd (cystectomie).


Spierinvasief UCC

Als de tumor zich heeft uitgebreid in de spierlaag van de blaas is volledige resectie middels TUR-T zeer moeilijk zo niet onmogelijk. Een tumor die diep doorgroeit, behoeft om de tumor in zijn geheel te verwijderen, diepe resectie. Diepe resectie brengt het risico op perforatie van de blaas en beschadiging van aangrenzende organen met zich mee.


Radicale cystectomie

In het algemeen bestaat de behandeling van een spierinvasieve tumor zonder bewijs voor metastasen uit het volledig verwijderen van de blaas: radicale cystectomie. Daar de blaas bij de man in nauwe relatie staat met de prostaat en de zaadblaasjes en bij de vrouw met de eierstokken en de baarmoeder worden deze bij de radicale cystectomie eveneens verwijderd. Deze agressieve behandeling is nodig omdat spierinvasief UCC agressief is.Het is duidelijk dat deze operatie gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven.

De operatie wordt in het Jeroen Bosch Ziekehuis in principe uitgevoerd met robot-geassisteerde kijkbuischirurgie (laparoscopie). Op deze wijze wordt de -nog steeds zware- operatie voor het lichaam iets minder belastens. Het herstel gaat dan vlotter.


Blaasvervanging of urostoma

Daar de originele blaas bij een radicale cystectomie wordt verwijderd moeten de urinewegen zo worden gereconstrueerd dat de urine veilig het lichaam kan verlaten. Deze reconstructie vindt direct in dezelfde operatie plaats. Over het algemeen zijn er voor reconstructie 2 mogelijkheden. Of er wordt een stoma gemaakt (een niet natuurlijke uitgang in de buikwand) waar de urine uitkomt. De urine wordt in deze situatie opgevangen in een zakje dat op de buik geplakt is. Daarnaast is het creëren van een vervangblaas, gemaakt van een stuk dunne darm, mogelijk. Niet iedere optie is bij iedere patiënt mogelijk. Zelfredzaamheid, motivatie en tumorstadium spelen bij het maken van een keuze een belangrijke rol.


Gemetastaseerd blaascarcinoom

Patiënten met lymfeklier metastasen of metastasen in andere organen hebben een slechte prognose. De kanker groeit vaak explosief en is meestal op korte termijn fataal. Chemotherapie kan de overleving soms verbeteren.

In dit stadium van ziekte is ook een goede ondersteuning, gericht op het verlichten van klachten als bijvoorbeeld pijn zeer belangrijk. Maar ook aandacht voor de omgeving en de mentale ondersteuning is voornaam. Ten slotte is ook het bespreekbaar maken van het naderende einde essentieel. De specialist maar zeker ook de huisarts hebben hierin een belangrijke rol.

Onderzoek naar blaaskanker

 

Cystoscopie

Om vast te stellen of er sprake is van een blaastumor wordt er een cystoscopie verricht. Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis met verlichting en een lens aan het uiteinde. Hiermee kan de specialist de binnenzijde van de plasbuis en de blaas
bekijken. Lees meer over de cystoscopie


Oppervlakkige tumoren

Daar de bekleding van de urinewegen (nierbekken, ureteren, blaas en urethra) geheel bestaat uit urotheel kunnen zich in heel dit traject urotheelcelcarcinomen vormen. Deze tumoren zijn relatief zeldzaam en komen bij 1 tot 3% van de patiënten met blaaskanker voor. Beeldvorming van de urinewegen middels CT vindt plaats om tumoren in de urinewegen uit te sluiten.


Invasieve tumoren

Er is bij een spierinvasieve tumor een grote kans op uitbreiding van de tumor buiten de blaas (doorgroei) en metastasen op afstand. Nader beeldvormend onderzoek (CT of MRI) moet plaatsvinden om de tumor juist te kunnen stadiëren.

 

 

MRI van de blaas met daarin een grote gesteelde blaastumor.

Symptomen van blaaskanker

 

Microscopische hematurie

Een blaastumor kan verschillende signalen afgeven (symptomen). Omdat de tumor is gemaakt van abnormale cellen en bloedvaten is de tumor zeer fragiel. Met andere woorden de tumor laat gemakkelijk cellen los en bloed gemakkelijk. Dit bloedverlies is vaak niet met het blote oog te zien, maar wel onder de microscoop. Microscopisch bloedverlies in de urine heet: microscopische hematurie. Let wel: microscopische hematurie komt bijna altijd voor bij blaastumoren. Omgekeerd is echter zelden waar. De meeste mensen met microscopische hematurie hebben GEEN blaastumor.

Cytologie

Bij microscopisch onderzoek van de urine kunnen naast sporen van bloed ook tumorcellen worden aangetoond. Dit laatste gebeurt door cytologisch onderzoek van de urine. Dit onderzoek is te vergelijken met het onderzoek dat wordt gedaan bij het maken van een uitstrijkje bij vrouwen. Een positieve cytologie maakt nader onderzoek van het urotheel noodzakelijk.

Plasklachten

De aanwezigheid van een tumor in de blaas kan de blaas irriteren en daardoor plasklachten geven in de vorm van toegenomen plasdrang.

Afspraak

 • 's-Hertogenbosch: 073-553 6010
 • Boxtel: 0411-656858
 • Zaltbommel: 0418-540027
 • Nieuwkuijk: 073-5532434

telefoon

Volg ons

Volg het Centrum Voor Urologie via Twitter

@CentrumUrologie

twitter

Penislengte

penislengte

Fictie en feiten over de lengte van de penis

Download de PDF