De Physician Assistant

De physician assistant (PA) ondersteunt de arts door zelfstandig en structureel een aantal medische taken te verrichten in samenwerking met een arts. Een physician assistant is een medisch opgeleide gezondheidsfunctionaris op HBO-masterniveau, die binnen de gezondheidzorg werkzaam is.

De PA neemt de anamnese af, draait zelfstandig spreekuur, voert lichamelijk onderzoek uit, vraagt aanvullende onderzoeken aan zoals laboratoriumonderzoek en röntgenonderzoek, stelt de diagnose, zet het behandeltraject van diverse aandoeningen in gang, geeft voorlichting aan de patiënt en diens naasten, voert medisch technische verrichtingen uit, participeert in wetenschappelijk onderzoek.
Deze taken voert de PA dus zelfstandig waarbij er altijd een uroloog kan worden gevraagd voor advies. Als medisch technische handelingen verricht de PA onder andere de volgende taken:

  • Urethrocystoscopie (blaaskijkonderzoek)
  • Echo prostaat (+ puncties)
  • Vasectomie (sterilisatie man)
  • Circumcisie (besnijdenis man)
  • ESWL (niersteenvergruizing)
  • TUMT (TransUrethral Microwave Thermotherapy, warmtebehandeling van de prostaat)

Mw A.A.M.A. van der Aa en Mw. W. Vogels zijn werkzaam als physician assistant op de polikliniek en afdeling urologie.

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige Urologie geeft vanuit een verpleegkundige professionele invalshoek voorlichting, advies en begeleiding aan oncologische patiënten en hun relaties op de poliklinieken. Zij vervult hierin ook een brugfunctie naar de verpleegafdeling in het kader van de continuïteit van zorg aan deze patiëntengroep. Tevens draagt zij mede zorg voor de deskundigheidsbevordering van de urologieverpleegkundigen en onderhoudt contact, zowel intern als extern, met hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom deze patiëntengroep.
Op de polikliniek urologie zijn drie oncologieverpleegkundigen werkzaam, Mw. Maria Verhoeven, Mw. Anita Op ’t Hoog en Mw. Ellen Korthout.  Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 073-6998931 of via de e-mail. (m.verhoeven@jbz.nl of a.o.t.hoog@jbz.nl) Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder raadplegen.

Continentie verpleegkundige

De incontinentiepolikliniek is een verpleegkundig spreekuur waar u met al uw vragen en problemen in verband met uw incontinentie terecht kunt. U kunt met al u vragen terecht bij de continentieverpleegkundige. Niet alleen hulpmiddelen, maar ook het omgaan met incontinentie, overactieve blaas, het trainen van de blaas/bekkenbodemspieren en toiletgedrag kunnen aan bod komen. Daarnaast kunt u met de continentieverpleegkundige praten over emotionele belasting en hoe u daar mee om kunt gaan. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder raadplegen.

Mw. E. Pijnenburg is werkzaam als continentieverpleegkundige op de polikliniek en afdeling urologie.

Ondersteunend personeel poliklinieken

De spreekuren en poliklinische onderzoeken worden ondersteund door doktersassistentes, verpleegkundigen en medisch secretaresses. Dit team zorgt ervoor dat u op een vriendelijke en professionele manier wordt geholpen.

 

poli

Afspraak

  • 's-Hertogenbosch: 073-553 6010
  • Boxtel: 0411-656858
  • Zaltbommel: 0418-540027
  • Nieuwkuijk: 073-5532434

telefoon

Volg ons

Volg het Centrum Voor Urologie via Twitter

@CentrumUrologie

twitter