manDe Mannenkliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is bedoeld om specifieke mannelijke
gezondheidsklachten te onderzoeken en te behandelen. Tevens wordt aandacht
geschonken aan preventie van deze aandoeningen. In de kliniek wordt gebruik gemaakt
van moderne onderzoek- en behandelingsmethoden om u deskundig en efficiënt te kunnen
onderzoeken en behandelen.

De klachten die in de Mannenkliniek worden onderzocht en behandeld:

  • MKlogoSeksuele klachten zoals, erectiestoornissen, vroegtijdige zaadlozing, de ziekte van Peyronie (verkromming van de penis tijdens erectie), verminderde zin in vrijen.
  • Klachten die kunnen samenhangen met een laag mannelijk geslachtshormoon (testosteron) zoals vermoeidheid, depressieve klachten, spierzwakte, botontkalking en vitaliteitverlies.
  • Verminderde vruchtbaarheid bij de man en herstel van de vruchtbaarheid na een sterilisatie.
  • Plasklachten
  • Onderzoek naar de aanwezigheid van prostaat- of teelbalkanker.

 

Mocht u bovenstaande klachten hebben, overlegt u dan met uw huisarts of een verwijzing naar de Mannenkliniek nodig is.

 Fotolia 81931 XS

Polikliniek bezoek

Na de verwijzing naar de polikliniek ontvangt u thuis, per post, een bevestiging van uw afspraak, een aantal vragenlijsten en een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek. U wordt verzocht om, indien mogelijk, 2 weken voor uw polikliniekafspraak naar het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te gaan om bloed af te laten nemen. Voor het laboratoriumonderzoek moet u nuchter zijn en u moet het onderzoek voor 10.00 laten verrichten. U heeft hiervoor een patiëntenpas nodig, dat u kunt laten maken bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis de vragenlijsten zijn bedoeld om op een efficiënte manier uw klachten te beschrijven. Het is belangrijk dat u de vragenlijsten zorgvuldig doorleest en volledig invult. Tevens wordt u gevraagd om voor uw polikliniekbezoek laboratorium onderzoek te laten verrichten bij het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijdens uw afspraak bij de Mannenkliniek heeft u een gesprek met de uroloog waarin uw probleem, mede aan de hand van de vragenlijsten, in kaart zal worden gebracht. Er zal een lichamelijk onderzoek worden verricht. De uitslagen van deze onderzoeken en het verder verrichtte laboratoriumonderzoek zullen worden besproken.
Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Dit gebeurt, indien mogelijk, op dezelfde dag. Naar aanleiding van de resultaten zal er een behandeling of zonodig vervolgonderzoek aan u worden voorgesteld.
U moet hierbij denken aan een advies, medicatie, ingreep of een consult bij een andere specialist.

In het kader van het onderzoek en behandeling geeft u informatie over uzelf aan de medewerkers van de Mannenkliniek. Alle medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht om zodoende uw persoonlijke levenssfeer te garanderen. Zij mogen de verkregen informatie niet doorgeven aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Contact

Iedere donderdagochtend is er spreekuur. Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt bij de polikliniek Urologie: (073) 5536010
Ook kunt U een email sturen met uw vragen of opmerkingen naar: mannenkliniek@jbz.nl

 

 

Afspraak

  • 's-Hertogenbosch: 073-553 6010
  • Boxtel: 0411-656858
  • Zaltbommel: 0418-540027
  • Nieuwkuijk: 073-5532434

telefoon

Volg ons

Volg het Centrum Voor Urologie via Twitter

@CentrumUrologie

twitter