MKlogo

De Mannenkliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is bedoeld om specifieke mannelijkegezondheidsklachten te onderzoeken en te behandelen.Tevens wordt aandacht geschonken aan preventie van deze aandoeningen. In de kliniek wordt gebruik gemaakt van moderne onderzoek- en behandelingsmethoden om u deskundig en efficiënt te kunnen onderzoeken en behandelen.

De klachten die in de Mannenkliniek worden onderzocht en behandeld:

  • Seksuele klachten zoals, erectiestoornissen, vroegtijdige zaadlozing, de ziekte van Peyronie (verkromming van de penis tijdens erectie), verminderde zin in vrijen.
  • Klachten die kunnen samenhangen met een laag mannelijk geslachtshormoon (testosteron) zoals vermoeidheid, depressieve klachten, spierzwakte, botontkalking en vitaliteitverlies.
  • Verminderde vruchtbaarheid bij de man en herstel van de vruchtbaarheid na een sterilisatie.
  • Plasklachten
  • Onderzoek naar de aanwezigheid van prostaat- of teelbalkanker.

 

Mocht u bovenstaande klachten hebben, overlegt u dan met uw huisarts of een verwijzing naar de Mannenkliniek nodig is.

 Fotolia 81931 XS

Polikliniek bezoek

Na de verwijzing naar de polikliniek ontvangt u thuis, per post, een bevestiging van uw afspraak, een aantal vragenlijsten en een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek. U wordt verzocht om, indien mogelijk, 2 weken voor uw polikliniekafspraak naar het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te gaan om bloed af te laten nemen. Voor het laboratoriumonderzoek moet u nuchter zijn en u moet het onderzoek voor 10.00 laten verrichten. U heeft hiervoor een patiëntenpas nodig, dat u kunt laten maken bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis de vragenlijsten zijn bedoeld om op een efficiënte manier uw klachten te beschrijven. Het is belangrijk dat u de vragenlijsten zorgvuldig doorleest en volledig invult. Tevens wordt u gevraagd om voor uw polikliniekbezoek laboratorium onderzoek te laten verrichten bij het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijdens uw afspraak bij de Mannenkliniek heeft u een gesprek met de uroloog waarin uw probleem, mede aan de hand van de vragenlijsten, in kaart zal worden gebracht. Er zal een lichamelijk onderzoek worden verricht. De uitslagen van deze onderzoeken en het verder verrichtte laboratoriumonderzoek zullen worden besproken.
Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Dit gebeurt, indien mogelijk, op dezelfde dag. Naar aanleiding van de resultaten zal er een behandeling of zonodig vervolgonderzoek aan u worden voorgesteld.
U moet hierbij denken aan een advies, medicatie, ingreep of een consult bij een andere specialist.

In het kader van het onderzoek en behandeling geeft u informatie over uzelf aan de medewerkers van de Mannenkliniek. Alle medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht om zodoende uw persoonlijke levenssfeer te garanderen. Zij mogen de verkregen informatie niet doorgeven aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Contact

Iedere week is er spreekuur. U kunt telefonisch of online een afspraak maken. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts of een andere specialist nodig.

Ook kunt U een email sturen met uw vragen of opmerkingen naar: mannenkliniek@jbz.nl

 

Maak een telefonische afspraak:

 

 telefoon 

 

073-553 6010 (alle locaties)

 

 

Maak een online afspraak:

 

internetklein

 

  

  

Online via Zorgdomein

 

Online via MijnJBZ 

 

 

Afspraak

telefoon

   073-553 6010

 

internetklein   Online via Zorgdomein

   Online via MijnJBZ 

Route

routebeschrijving     Routebeschrijving

     Polikliniek Urologie           

openbaarvervoer

     Openbaar Vervoer 

 

Contact

email   

 

 Stuur een email

Volg ons

Instagramklein 

 

Volg het Centrum Voor Urologie via Instagram @centrumvoorurologie