womenIn het bekkenbodemspreekuur werken we optimaal samen om patiënten snel te behandelen voor bekkenbodem klachten.

Het bekkenbodemspreekuur van het Jeroen Bosch ziekenhuis is een gespecialiseerd spreekuur voor vrouwen met bekkenbodemklachten: verzakkingsklachten, ongewild urineverlies, ontlastingsproblemen en pijn bij het vrijen of een combinatie van deze klachten.

BekkenbodemHet Centrum voor Urologie benadert bekkenbodemklachten multidisciplinair, dat wil zeggen dat het bekkenbodemspreekuur een gemeenschappelijk spreekuur is van de afdelingen urologie en gynaecologie. Omdat we u voor één afspraak met deze twee specialismes op het bekkenbodemspreekuur inplannen, bereiden we deze afspraak goed voor en informeren wij u van te voren graag optimaal.

Op een ochtend ziet de patiënt:

-    Continentie verpleegkundige, zij neemt bij de anamnese af.
-    Uroloog en gynaecoloog, zij gaan dieper in op de klachten.

Daarna volgen diverse onderzoeken, die afgestemd worden op de aanwezige klachten. De volgende ochtend is er telefonisch contact, waarin uitgelegd wordt of er aanvullend onderzoek nodig is, wat  de diagnose is en wie de behandelaar wordt.

Voor onderzoek en behandeling is er een intensieve samenwerking met diverse andere medisch specialisten en  bekkenfysiotherapeuten. In het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn vrijwel alle moderne operatie technieken voor de behandeling van ongewild urineverlies en verzakking voorhanden.

Meer informatie en een afspraak maken

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur contact opnemen op een van de volgende telefoonnummers:

Locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis:

  • Afdeling Gynaecologie 073 - 553 6090
  • Afdeling Urologie 073 - 553 6010

Hoe verloopt de intake?

Voor een afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als uw huisarts u heeft door verwezen naar het bekkenbodemspreekuur, krijgt u van de polikliniek, via de post een informatie pakket met vragenlijsten toe gestuurd.
Vult u deze vragenlijsten in en stuur deze terug in de retourenvelop die bijgevoegd is, zonder postzegel. Als uw gegevens binnen zijn, krijgt u een oproep voor een afspraak.

Het bekkenbodemspreekuur vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het bekkenbodemspreekuur op de polikliniek Urologie, Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 3

Afspraak

telefoon

   073-553 6010

 

internetklein   Online via Zorgdomein

   Online via MijnJBZ 

Route

routebeschrijving     Routebeschrijving

     Polikliniek Urologie           

openbaarvervoer

     Openbaar Vervoer 

 

Contact

email   

 

 Stuur een email

Volg ons

Instagramklein 

 

Volg het Centrum Voor Urologie via Instagram @centrumvoorurologie